Chinese (Simplified)Vietnamese

Đặt bàn

1ĐẶT BÀN
2CHI TIẾT
3XÁC NHẬN

Nhà hàng Biển Dương 6

Nhà hàng Biển Dương 1

Nhà hàng Tân Biển Dương

 • Nhà hàng Biển Dương 6
 • Nhà hàng Biển Dương 1
 • Nhà hàng Tân Biển Dương

Khách

1

Ngày hiện tại

Ngày đã chọn

Không có sẵn

October 2022

M

T

W

T

F

S

S

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Không gian :

Phòng VIP
Sảnh
Ngoài trời
 • Phòng VIP
 • Sảnh
 • Ngoài trời

Thời gian :

 • 10:00 am

 • 10:30 am

 • 11:00 am

 • 11:30 am

 • 12:00 pm

 • 12:30 pm

 • 1:00 pm

 • 1:30 pm

 • 2:00 pm

 • 2:30 pm

 • 3:00 pm

 • 3:30 pm

 • 4:00 pm

 • 4:30 pm

 • 5:00 pm

 • 5:30 pm

 • 6:00 pm

 • 6:30 pm

 • 7:00 pm

 • 7:30 pm

 • 8:00 pm

 • 8:30 pm

 • 9:00 pm

 • 9:30 pm

 • 10:00 pm

 • 10:30 pm

 • 11:00 pm

 • 11:30 pm

089 660 3388
^