Chinese (Simplified)Vietnamese

Liên hệ

Nhà hàng Biển Dương 1

101-103-105 Nguyễn Tri Phương, Phường 7, Quận 5, TP.HCM

0931 808 166 – 089 660 3388

mktbienduongvina@gmail.com

Nhà hàng Biển Dương 6

205 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

0901 363 166 – 089 660 3388

mktbienduongvina@gmail.com

Nhà hàng Tân Biển Dương

Sắp ra mắt

089 660 3388
^