Chinese (Simplified)Vietnamese

LỄ CÔNG BỐ THƯƠNG HIỆU – SẢN PHẨM – DỊCH VỤ VIỆT NAM LẦN THỨ 8 – NĂM 2023

📣📣 Ngày 25/11/2023, Nhà Hàng Biển Dương đã vinh dự nhận giải thưởng vàng trong Chương trình “𝗟𝗲̂̃ 𝗰𝗼̂𝗻𝗴 𝗯𝗼̂́ 𝗧𝗵𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝗵𝗶𝗲̣̂𝘂 – 𝗦𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺 – 𝗗𝗶̣𝗰𝗵 𝘃𝘂̣ 𝗩𝗶𝗲̣̂𝘁 𝗡𝗮𝗺 𝗹𝗮̂̀𝗻 𝘁𝗵𝘂̛́ 𝟴 – 𝗻𝗮̆𝗺 𝟮𝟬𝟮𝟯”. Giải thưởng đã tôn vinh những đóng góp tích cực của các thương hiệu trong việc phát triển bền vững cho kinh tế – xã hội Việt Nam.
🏆🎗Nhà Hàng Biển Dương được 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒏 với phương châm “𝗟𝘂𝗼̂𝗻 𝗹𝗮̆́𝗻𝗴 𝗻𝗴𝗵𝗲 𝗸𝗵𝗮́𝗰𝗵 𝗵𝗮̀𝗻𝗴 𝘃𝗮̀ 𝗻𝗮̆́𝗺 𝗯𝗮̆́𝘁 𝘅𝘂 𝗵𝘂̛𝗼̛́𝗻𝗴 𝗮̂̉𝗺 𝘁𝗵𝘂̛̣𝗰 𝗰𝘂̉𝗮 𝗻𝗴𝘂̛𝗼̛̀𝗶 𝗱𝗮̂𝗻 𝗩𝗶𝗲̣̂𝘁 – 𝗛𝗼𝗮”. Đây là kết quả của 𝒔𝒖̛̣ 𝒏𝒐̂̃ 𝒍𝒖̛̣𝒄 chăm sóc Hải sản sống và đa dạng hóa Thực đơn với nghêu, ngao, sò, ốc, và tôm cua cá ghẹ. 🦀🦞🐠🐡
🤝💪 Giải thưởng là nguồn động lực lớn, thúc đẩy 𝗕𝗶𝗲̂̉𝗻 𝗗𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 tiếp tục đóng góp vào sự phát triển bền vững của ẩm thực Việt Nam, đ𝒂̉𝒎 𝒃𝒂̉𝒐 𝒄𝒉𝒂̂́𝒕 𝒍𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 và 𝒂𝒏 𝒕𝒐𝒂̀𝒏 cho người tiêu dùng. 👏👏
—————————
🦀 𝐁𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐑𝐞𝐬𝐭𝐚𝐮𝐫𝐚𝐧𝐭 – Điểm đến lý tưởng của mọi cuộc vui
📍 Địa chỉ:
𝐁𝐃𝟏: 𝟏𝟎𝟏 – 𝟏𝟎𝟑 – 𝟏𝟎𝟓 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐓𝐫𝐢 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠, 𝐏.𝟕, 𝐐.𝟓, 𝐓𝐏.𝐇𝐂𝐌
𝐁𝐃𝟔: 𝟐𝟎𝟓 𝐂𝐚́𝐜𝐡 𝐌𝐚̣𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝐓𝐚́𝐦, 𝐏𝟒, 𝐐𝟑, 𝐓𝐏.𝐇𝐂𝐌
☎️ Hotline BD1: 0931 808 166
☎️ Hotline BD6: 0901 363 166
🌐 𝑊𝑒𝑏𝑠𝑖𝑡𝑒: ℎ𝑡𝑡𝑝𝑠://𝑛ℎ𝑎ℎ𝑎𝑛𝑔𝑏𝑖𝑒𝑛𝑑𝑢𝑜𝑛𝑔.𝑐𝑜𝑚
089 660 3388
^