Chinese (Simplified)Vietnamese

Gà Tre Lẩu Chanh Ớt

Gà Tre Lẩu Chanh Ớt

358,000 378,000 

Xóa

Thông tin bổ sung

Không gian

Sân, VIP

089 660 3388
^