Chinese (Simplified)Vietnamese

Hủ Tiếu Áp Chảo Giá Hẹ (nhỏ)

Hủ Tiếu Áp Chảo Giá Hẹ (nhỏ)

88,000 98,000 

Xóa

Thông tin bổ sung

Không gian

Sân, VIP

089 660 3388
^