Chinese (Simplified)Vietnamese

Hủ Tiếu Xào Sườn Tàu Xì (nhỏ)

Hủ Tiếu Xào Sườn Tàu Xì (nhỏ)

128,000 138,000 

Xóa

Thông tin bổ sung

Không gian

Sân, VIP

089 660 3388
^