Chinese (Simplified)Vietnamese

Sò Huyết Lớn

Sò Huyết Lớn

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.

Mô tả

Sò Huyết là loại hải sản rất phổ biến, dễ ăn và phù hợp với mọi lứa tuổi

089 660 3388
^