Chinese (Simplified)Vietnamese

Category Chưa phân loại

28 Th11

LỄ CÔNG BỐ THƯƠNG HIỆU – SẢN PHẨM – DỊCH VỤ VIỆT NAM LẦN THỨ 8 – NĂM 2023

Ngày 25/11/2023, Nhà Hàng Biển Dương đã vinh dự nhận giải thưởng vàng trong Chương trình “𝗟𝗲̂̃ 𝗰𝗼̂𝗻𝗴 𝗯𝗼̂́ 𝗧𝗵𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝗵𝗶𝗲̣̂𝘂 – 𝗦𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺 – 𝗗𝗶̣𝗰𝗵 𝘃𝘂̣ 𝗩𝗶𝗲̣̂𝘁 𝗡𝗮𝗺 𝗹𝗮̂̀𝗻 𝘁𝗵𝘂̛́ 𝟴 – 𝗻𝗮̆𝗺 𝟮𝟬𝟮𝟯”. Giải thưởng đã tôn vinh những đóng góp tích cực của các thương hiệu trong việc phát triển bền vững […]

XEM THÊM
089 660 3388
^